5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’na göre E-imza;

“Başka bir elektronik veriye eklenen veya başka bir elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriyi ifade eder.”

E-imza, ıslak imza ile aynı hukuki geçerliliğe sahiptir. E-imza, elektronik işlemlerde gönderilen bilginin yolda değişmediğini, gönderen kişiye ait olduğunu ve inkar edilemeyeceğini garantiler. E-imza elektronik ortamda gerçekleşen işlemlerde kişilerin kimlik bilgilerinin doğruluğunu garantiler.
E-imza gerçek kişiler adına oluşturulur. Kurum adına e-imza oluşturulamaz.

E-imzanın Getirdikleri; Kimlik Doğrulama, Bütünlük

E-İMZANIN KULLANIM ALANLARI

 • İnkar Edilmezlik
 • Ticari sicil kayıt işlemlerinde (MERSİS),
 • Kurumlar arası e-posta ve e-belge iletişiminde,
 • Kayıtlı Elektronik Posta İşlemlerinde, (KEP)
 • Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden ücretsiz şartname indirmede,
 • E-Devlet uygulamalarında,
 • Yönetici ve çalışanların yasal ya da ticari öneme haiz e-posta ve e-belge gönderimlerinde,
 • Sözleşmelerde ve tekliflerde,
 • Elektronik arşivin yasal geçerli hale getirilmesinde,
 • Bayi ağı sipariş, mutabakat ve elektronik çek, senet süreçlerinde,
 • Genel kurul ve yönetim kurulu kararlarında,
 • Banka ve ödeme talimatlarında,
 • Personel elektronik bordro gönderimlerinde,
 • Performans, izin, fazla mesai ve masraf gibi talep ve onay formlarında,
  Toplu imzalama ihtiyaçlarında.