Parkkep – İk Nedir?

PARKKEP – İK, ücret bordrolarının şirket çalışanlarına KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) ile yasal geçerli halde elektronik ortamda toplu olarak iletilmesini sağlayan yazılımdır.

PARKKEP – İK uygulaması, Windows tabanlı bilgisayarlarda çalışabilen, çalışanları farklı lokasyonlarda bulunan firmalarda, bordroların şirket çalışanlarına KEP aracılığıyla teslim edilmesini sağlayan bir masaüstü uygulamasıdır.

 • Bordrolar PDF veya Excel formatında sisteme yüklenir ve her çalışan için ayrı ayrı imzalanarak KEP gönderisi içeriğinde PDF formatında alıcılara iletilir.
 • Böylelikle bordroların KEP içeriğinde yasal geçerli olarak çalışanlara teslimi gerçekleştirilebilmektedir.
 • Çalışanların alıcı KEP hesabına sahip olmaları, KEP e-Bordro iletilerini alabilmeleri için yeterli olmaktadır.
 • Sistem gereksinimi olarak en az Java ve Windows7 yüklü bir bilgisayara ihtiyaç duyar.
 • Arşivleme problemlerini ortadan kaldırır.
 • Kargo ve kurye masraflarını ortadan kaldırır.
  Bordro gönderim ve kağıt maliyetleri %90’a kadar azalır,

PARKKEP – İK Avantajları;

 • Bordro hazırlama işlemlerini elektronik ortama taşıyarak İK ve Muhasebe personeline hız ve zaman kazandırır,
 • Çalışanlarla kuruluşlar arasındaki kanuni ve hukuki temellerin korunmasına yardımcı olur,
 • Çalışanlara teslim edilmesi gereken bordro ve ücret-hesap pusulaları yasal geçerli olarak teslim edilir,
 • Kontrol kolaylığı ve etkili zaman yönetimi sağlar.
 • Arşivleme problemlerini ortadan kaldırır.
 • Kargo ve kurye masraflarını ortadan kaldırır.
  Bordro gönderim ve kağıt maliyetleri %90’a kadar azalır,

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) ile;

 • Sözleşme evrakının paylaşımı,
 • Ticari taraflar arasında yapılan yazışmalar,
 • Şirket içinde yapılan yazışmalar,
 • Kamu kurumları ve belediyeler arasında EYP yazışmaları,
 • Kamu kurumları ile yapılan tebligatlar,
 • İhale, teklif, ekstre, bordro, ihtar, izin, bildirim,
 • Fatura ve e-Fatura itirazı ve benzeri gönderileri,
  elektronik ortamda delillerle kayıt altına alarak gerçekleştirebilirsiniz.